Bitcoin esiintyy entistä useammin myös erilaisten rikosten yhteydessä

Kryptovaluutat ja erityisesti bitcoin ovat olleet uutisotsikoissa yhä useammin tänä vuonna. Finanssivalvonta varoitti kuluttajia kryptovaluuttoihin liittyvistä riskeistä (1) ja Yleisradion mukaan (2) poliisikin on tutkinut joitakin kryptovaluuttoihin liittyviä epäiltyjä veropetoksia. Bitcoinilla on perinteisesti ollut huono kaiku, sitä on pidetty huumerahana, joskin sen maine on vuosien myötä pikku hiljaa parantunut. Bitcoinin käytön yleistyessä uudet digitaaliset kryptovaluutat ovatkin alkaneet esiintymään yhä useammin myös erilaisten muiden rikosten yhteydessä, perinteisen käteisrahan tavoin. Kryptovaluuttoja käytetään, koska niiden avulla voidaan suorittaa maksuja jotakuinkin anonyymisti sekä liikuttamaan varallisuutta luotettavasti ja nopeasti valtioiden rajojen yli ilman välikäsiä. Kryptovaluutat näkyvät rikosten yhteydessä maksuina tai rikoksella hankitun rahan sijaan tulleena rahana.

Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyö ”Bitcoin – Uhka vai mahdollisuus poliisille” mukaan (3) kryptovaluuttoihin liittyvät rikosilmoitukset ovat nousseet vuosien 2013-2017 aikana keskimäärin liki 20% vuosittain. Yleisimmät Poliisin ja Tullin kirjaamat kryptovaluuttoihin liittyvät rikosnimikkeet liittyivät huumausainerikoksiin sekä petosrikoksiin. Myös rahanpesurikosten tunnusmerkistö on saattanut täyttyä useissa tapauksissa opinnäytetyön mukaan. Bitcoin itsessään ei välttämättä ole rahanpesurikoksissa käytetyin kryptovaluutta sen jäljitettävyyden ja lohkoketjun läpinäkyvyyden takia. Bitcoin-siirrot eivät vastoin yleistä luuloa ole täysin anonyymeja; transaktiot ovat julkisia ja avoimia, joskin lähettäjää ja vastaanottajaa ei tunneta. Bitcoin-transaktiot ovat sinänsä jäljitettävissä, mutta niitä ei välttämättä pystytä helposti linkittämään kehenkään yksittäiseen henkilöön.

Bitcoinia on sen alkuajoista lähtien käytetty ennen kaikkea huumausainerikoksissa. Viime vuosina Poliisi ja Tulli ovat sulkeneet monia Tor-verkossa toimivia nettihuumekauppoja, joissa ostokset tyypillisesti maksetaan bitcoineilla. Bitcoinia käytetään digitaalisen käteisen luonteisena vaihdantavälineenä ja bitcoineilla maksaminen muistuttaakin jonkin verran käteiskauppaa. Tosin pitää muistaa, että bitcoinin datajälki on ikuinen ja transaktioita voidaan pystyä jäljittämään vuosienkin päästä. Poliisi ja Tulli ovat saaneet useissa tapauksissa myös takavarikoitua bitcoin-määräistä rikoshyötyä, yksi kuuluisimmista tapauksista lienee ns. Douppikauppa, jossa bitcoinit takavarikoitiin ja tuomittiin valtiolle menetetyiksi rikoshyötynä (4 & 5). Bitcoinin huima kurssinousu ei hovioikeuden päätöksen mukaan saanut koitua vastaajan eduksi, vaikka niiden arvo oli moninkertaistunut takavarikon aikana. Tästä allekirjoittanut on eri mieltä, koska jos valuutan kuin valuutan arvonnousu ei tulisi koitua valtionkaan eduksi.

Bitcoinin arkipäiväistyessä lienee todennäköistä, että bitcoin tulee olemaan läsnä yhä useamman muun rikoksen yhteydessä, missä käytetään vaihdon välineenä rahaa. Bitcoin on teknologiana edelleen verrattain uusi ja viranomaisten sekä myös oikeudellisten avustajien olisikin hyvä päivittää osaamistaan käsittämään myös kryptovaluuttoihin liittyvää uutta termistöä, kuten esim. yksityisavainten hallinta ja hardware-lompakko. Bitcoin asettaa oikeudellisia haasteita myös esim. ulosotto-oikeudellisesta näkökulmasta, sillä varoja ei voida teknisesti jäädyttää ilman pääsyä yksityisavaimiin, eikä bitcoinien siirtämistä voida sinänsä rajoittaa. Tämä asettaa tietoteknisiä haasteita myös esitutkintaviranomaisille takavarikko- ja vakuustakavarikkotapauksissa. Bitcoin lienee ulosottoprosessissa muuta irtainta omaisuutta, jolla on varallisuusarvoa.

Bitcoinin käyttäminen ja omistaminen ei ole laitonta ja sen käytön yleistyessä sitä käytetään muun perinteisen rahan tavoin sekä laillisiin että myös laittomiin tarkoituksiin. Bitcoinin ja kryptovaluuttojen tapauksessa on kuitenkin huomioitava, että niiden realisoitunut arvonnousu on veronalaista pääomatuloa. Kryptovaluuttoihin sijoittavien kannattaa myös oman oikeusturvan takia muistaa, että sijoittajan muistiinpanovelvollisuus koskee yhtä lailla kryptovaluuttoja.

Bitcoin ja kryptovaluutat ovat uudenlaisia digitaalisia omaisuuseriä, joita hallinnoidaan yksityisavainten kautta.  Avainten hallintaan, säilyttämiseen ja omistusoikeuteen liittyvät tekniset, oikeudelliset ja käytännön haasteet voivat tulla eteen myös avioehtosopimuksen, perinnönjaon ja omaisuuden ositustapauksissa.

(1) www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Pages/17_2017.aspx
(2) yle.fi/uutiset/3-9933982
(3) www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135703/ON_Ojapalo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(4) yle.fi/uutiset/3-9924483
(5) www.turre.com/bitcoin-rikoshyotyna