Henkilöt

Heidi Arles

OTM

Heidi Arles on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2009. Valmistuttuaan Arles on hoitanut oikeudenkäyntejä, erityisesti avustaen syytettyjä rikosasioissa ja vanhempia riitaisissa lasten huolto- ja tapaamisriidoissa.

Rikosoikeuden alalla Arles avustaa sekä vastaajia että asianomistajia. Heidi on erikoistunut laajoissa huumausainerikos-, talousrikos- ja väkivaltarikosasioissa vastaajien avustamiseen.

Lasten huolto- ja tapaamisriitoja Arles on hoitanut menestyksekkäästi viimeiset neljä vuotta. Avioerojen yhteydessä tulee usein hoidettavaksi myös vaativiakin ositusasioita.

Riita-asioita Arles on hoitanut avustaen yksityisiä henkilöitä ja yhtiöitä. Riita-asioissa ensisijainen ratkaisutapa on riidan sopiminen, mutta usein osapuolten eriävät mielipiteet johtavat asian käsittelyn siirtäminen käräjäoikeuteen.

Työoikeusriidoissa Arles on avustanut sekä työnantajapuolta että työntekijöitä.

Aikaisemmin Heidi Arles on työskennellyt lakimiehenä Asianajotoimisto Advoline Oy:ssa ja Asianajotoimisto Heikki Lampela Oy:ssa.